Hava Durumu

E-Bülten

147438 Ziyaretçi

Görev ve Sorumluluklarımız

     İmar Müdürlüğü Belediye yetki alanı içerisinde kalan bölgelerde, inşaat ruhsatı vermek, ruhsatlı yapıları denetlemek, imar durumu tanzim etmek, yapı kullanma izni vermek ve yapı kontrol işlerini yürütmek, izinsiz yapılara müsaade etmemek, ilgili imar kanunları uyarınca imar uygulamalarına ilişkin talepleri değerlendirmek ve denetimlerini yapmakla yükümlüdür.

     Kırıkkale Belediye Başkanlığı hudutları içinde kalan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda Belediye Başkanlığı'na bırakılmış görevleri, Belediye Başkanı adına yürütmek.

     Kırıkkale Belediyesi'nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları'na uygun 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarını hazırlamak, Planlar doğrultusunda İmar Durumu tanzim etmek.

     Kırıkkale Belediyesi'nce tanınan görev ve yetki sınırları içinde kalan mevzuatla belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

     İmar Planlarında açıklanmış olan ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli taktir etmek,

     İmar yönetmeliği ile belediyelere bırakılmış taktir yetkilerini kullanmak,

     İmar Müdürlüğü 28 mahalleden oluşan Kırıkkale Belediyesi hudutları içindeki yaklaşık 5500 ada, 15 Bulvar, 116 cadde ve 3176 sokak 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun verdiği yetki çerçevesi içinde görev yapmaktadır.